Полезно

Как да превърнем калният двор във функционална зона за отдих и забавления (част 1)

1. Направете план
2. Проверете за подпочвени комуникации
3. Изберете и поръчайте необходимите материали
4. Очертайте зоната
5. Определете наклона

КАМЕННА ИЛИ СТЪКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВАТА ?

Техническите условия и нормативите, както и все по-взискателните потребители, налагат ползването на най-качествени строителни материали в процеса на строене на обекта. Особено е важно обекта, в който пребиваваме, да дава подходяща топлина, акустичен комфорт и едновременно да обезпечава сигурност от пожар.

Вътрешно отводняване на покрив

Вътрешната отводнителна система на покрива има следните предимства:

  • Може да се поставят стратегически върху покрива
  • Няма да замръзне през зимата
  • Не са необходими улуци или водосточни тръби - по този начин фасадата на сградата има естетичен завършен вид
  • Тръбите са защитени вътре в покрива и стените - което значително намалява, необходимостта да бъдат заменени
  • Листоуловителните цедки, спомагат да се предотврати запушването на воронките

Димоотвеждащите люкове съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми

Съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми, чл. 38.
(1) Сградите с производства от категория А и Б се проектират с леки, негорими покриви с изчислително натоварване, не по-голямо от 1,2 кРа.

Зеленият покрив – разнообразие от идеи

Зеленият покрив или още наречен жив покрив представлява покрива на една сграда, която е изцяло или частично е покрит с растителност, засадена върху хидроизолационна мембрана.
Изграждането на зелен покрив е изключително прецизна система, която трябва да се подреди и изпълни безупречно.
Обикновено словете, които включва тази система са хидроизолационни и дренажни слоеве, както и коренова бариера и интегрирана напоителна система.

Видове материали за хидроизолиране на плосък покрив

Плоският покрив е един от видовете покриви на сграда. За разлика от скатните покриви плоският покрив е почти хоризонтален. Наклонът от билото към периферията на покрива е по-малък от 5 градуса.
Материалите, които се използват за покриване на плоски покрив обикновено са наричани мембрани и основната цел на тези мембрани е да хидроизолират покривната площ. Материалите, трябва да позволяват на дъждовната вода, да се стича по наклона и да попада в отводнителната система.

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...