Строителна химия Sika

През 2010г. Sika AG отпразнува своя 100 годишен юбилей, време през което Сика разработва и налага своите интелигентни решения в строителството.
Хева Инженеринг ООД предлага пълната гама продукти в групите:
Добавки за строителни разтвори
- Пластификатори - Sika ViscoCrete, Sikament FFN, Plastiment, SikaPaver
- Забавители - Sika Retarder
- Ускорители - Sika Rapid
- Добавки за зимно бетониране - Sika Antifreeze
- Въздуховъвличащи - Sika Aer
Замонолитване и анкериране
- Циментови състави - SikaGrout
- Полимерни състави - Sikadur, Sika Anchor Fix
Конструкционно усилване
- Лепила за стоманобетон и конструкции - Sikadur
- Възстановяване и статично укрепване с ленти от въглеродни влакна - Sika Carbodur, SikaWrap
Хидроизолиране
- Циментполимерни състави - Sika Top Seal
- Акрилатни състави - Sikagard PoolCoat
- Защита от просмукваща се капилярна влага - SikaMur
- PVC водоспиращи ленти - Sika Waterstop за работни фуги, за дилатационни фуги
- Водонабъбващи профили и мастици - SikaSwell
- Рулонни и течни хидроизолационни мембрани - Sikaplan, Sikalastic, Sarnafil
Индустриални подове
- Циментни покрития и посипки - Sikafloor Level, Sika Chapdur, Sikafloor Quartztop
- Покрития на база полимерцимент - Sikafloor EpoCem, Sikafloor PurCem
- Покрития на база синтетична смола - Sikafloor грундове, Sikafloor тънкослойни, Sikafloor саморазливни, Sikafoolr AS антистатични

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...