Водоотвеждащи елементи

Изборът на подходящи водоотвеждащи елементи на плоския покрив са жизненоважни за цялостното и навременно отводняване на покрива при дъжд и сняг.
Хева Инженеринг ООД в своите проекти използва продукти на HL-Hutterer & Lechner GmbH.
При изборът на водоотвеждащи елементи трябва да се вземе в предвид площа на покрива, наклона, предвидената ВиК инсталация и спесифичностите на проекта.
Основен водоприемен елемент на плоския покрив е воронката.
Воронките се произвеждат с различна ширина на отвора, което определя потока на водоприемане за единица време.
Воронките са UV-устойчиви, с листоуловител, с или без нагревател, който спомага за снеготопенето.
Воронките странично или вертикално се свързват към водоотвеждащата система.
Друг водоотвеждащ елемент при плоските покриви е барбаканът, който основно служи при аварийни ситуации, когато воронките не могат да поемат целият поток вода.
Барбаканът позволява на водата странично да изтича извън сградата, за да се предотврати допълнително натоварване на покривната конструкция и наводняване на сградата.

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...