Топлоизолация на плоски покриви

Като основен материал за изпълнението на покривни топлоизолации Хева Инженеринг ООД, използва каменна вата с плътност над 140 кг./куб.м.
Основните технически параметри на изпозваната минерална вата са коефициент на топлинно съпротивление, (W/mK) >0,038 и реакция на огън, Негорим – клас А1 съгласно БДС EN 13501-1
Хева Инженеринг ООД е дългогодишен партньор и вносител на минерална вата Knauf Rock производство на Knauf Insulation.
Предимства:

  • Лесен и бърз монтаж
  • Пожароустойчивост
  • Шумоизолация
  • Енергийна ефективност

Цялостното решение за плоския покрив изисква послойно монтиране на високопрофирна ламарина, пароизолация, топлоизолация и хидроизолация.
За да се гарантира дългосрочност на покрива изключително важно е правилното подреждане и трайното закрепване на отделните слоеве изолация.
Хева Инженеринг ООД гарантира качествено изпълнение на всички свои проекти.

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...